top of page

MUSIC VIDEOS\\

Thói Đời - Nhạc Yêu Cầu

thoidoithumb2.png

Thói Đời

Tiếng hát: Chế Linh

Studio CSR Toronto Canada 2020

Bài ca Kỷ Niệm - Nhạc Yêu Cầu

ngay do tren que huong toi thumb5.png

Bài ca Kỷ Niệm

Sáng tác: Tú Nhi & Bằng Giang

Tiếng hát: Chế Linh

Studio CSR Toronto Canada 2020

Mù - Nhạc Yêu Cầu

MuThumb.PNG

Sáng tác: Tú Nhi

Tiếng hát: Chế Linh

Studio CSR Toronto Canada 2020

bottom of page