top of page
Chelinh Banner General watermark hires.png

Những sáng tác Tú Nhi

1
Đêm buồn tỉnh lẻ
1962
Tú Nhi & Bằng Giang
2
Bài ca kỷ niệm
1962
Tú Nhi & Bằng Giang
3
Đếm bước cô đơn
1963
Tú Nhi & Bằng Giang
4
Thương Hận
1966
Tú Nhi & Hồ Đình Phương
5
Lời thương chưa ngỏ
1966
Tú Nhi
6
Ngày đó xa rồi
1967
Tú Nhi
7
Xin làm người xa lạ
1967
Tú Nhi
8
Nỗi buốn xa mạc
1968
Tú Nhi & Tuấn Lê
9
Lời kẽ đăng trình
1968
Tú Nhi
10
Trong tầm mắt đời
1968
Tú Nhi
11
Đoạn cuối tình yêu
1968
Tú Nhi
12
Đoạn khúc đọan trường
1969
Tú Nhi
13
Mai lỡ mình xa nhau
1969
Tú Nhi
14
Khu Phố ngày xưa
1969
Tú Nhi
15
Nụ Cười Chua Cay
1970
Tú Nhi & Song An
16
Mưa bên song cửa
1972
Tú Nhi
17
Người về trong chiêm bao
1973
Tú Nhi
18
Xin yêu tôi bằng tình người
1974
Tú Nhi
19
Mua buồn tỉnh lẻ
1972
Tú Nhi & Bằng Giang
20
Tình khúc đoạn trường 2
1976
Tú Nhi
21
Tâm tư kẻ tù
1976
Tú Nhi
22
Lời lữ khách
1980
Tú Nhi
23
Sao đổi ngôi
1976
Tú Nhi
24
Xuân quê hương xuân lạc xứ
1980
Tú Nhi
25
Như giọt sương mai
1980
Tú Nhi
26
Ngày đó quê hương tôi
1980
Tú Nhi
27
Tôi đã hát,sẽ hát,và phải hát
1980
Tú Nhi
28
Vùng trời đó tôi thương
1980
Tú Nhi
29
Đêm trên đường phố lạ
1984
Tú Nhi
30
Em trên đời ngẫn ngơ
1995
Tú Nhi
31
Hết rồi
1996
Tú Nhi & Anh Hoàng
32
1997
Tú Nhi
33
Cứ tưởng còn trong tay
1998
Tú Nhi
34
Một trời thương nhớ
2000
Tú Nhi
35
Một góc phố buuồn
2002
Tú Nhi
36
Thành phố buồn 2
2002
Tú Nhi
37
Nỗi buồn của tôi
2002
Tú Nhi
38
Bài ca không tựa
2002
Tú Nhi
null
bottom of page